Được thành lập vào năm 2006 với tên chính thức là:
Công ty Cổ Phần Tân Phong
Công ty phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị tời cửa cuốn tự động trên thị trường Việt Nam. Bởi giải pháp tự động cho cửa, cổng...